News

Visiting Wonderland Cards and Gifts

The second visit was to Cat and Kevin in the Wonderland Cards and Gifts shop on Clonmel Street (linking Mostyn Street and the Promenade).

They confirmed the speculation I've been hearing about who is coming to Llandudno.

Dafarndai Aberconwy

Un prynhawn heulog wythnos diwethaf, manteisiais ar y cyfle i ymweld â sawl un o dafarndai Aberconwy (Dwi’n gwybod beth sy’n mynd drwy eich meddwl chi, roedd hi’n dasg anodd ond bod yn rhaid i rywun ei gwneud!)

Wythnos Gwin Cymru

Mae wedi bod yn wythnos brysur a chynhyrchiol iawn (nid yw hynny’n golygu’r un peth bob amser!) yn ymweld â phobl leol gan gadw pellter cymdeithasol. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhoi ar y dudalen hon dros y diwrnodau nesaf.

Visiting the pubs of Aberconwy

Last week one sunny afternoon, I took the opportunity to visit several of the pubs in Aberconwy  (I know what you're thinking, it was a difficult task but someone had to do it!)

Wales Wine Week

It's been a very busy and very productive week (not always the same thing!) with socially distanced local visits. More details to come on this page over the coming days.

The Junction Bookshop

Heddiw, mi wnes i ymweld â The Junction Bookshop yng Nghyffordd Llandudno lle wnes i gwrdd â Gerry a Glenda sydd, fel fi, yn hoff iawn o lyfrau. Mae’r siop yn llawn o lyfrau hynafiaethol ac ail-law, ynghyd â mapiau ac argraffiadau Victoriaidd.

Dathlu busnesau bach Aberconwy

Mae cystadleuaeth y ‘Siopau Bach Gorau’ yn dychwelyd am ei 5ed flwyddyn ac mae Robin eisiau eich help chi i ddod o hyd i’r siop fach orau yn Aberconwy.  Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei lansio i hyrwyddo ac i gefnogi busnesau bach a’r rôl maen nhw’n ei chwarae ein cymunedau lleol.

The Junction Bookshop

Today I visited The Junction Bookshop in Llandudno Junction where I met Gerry and Glenda who, like me, are real book enthusiasts. The shop is filled with antiquarian and second-hand Books, as well as Victorian maps, & prints.