Arolwg defnyddyr rheilffyrdd

survey

Arolwg Defnyddwyr y Rheilffyrdd

  • Current Eich teithiau
  • Eich Manylion Presennol
1. Pa mor aml ydych chi’n teithio ar y trên fel arfer?
2. Beth yw pwrpas arferol eich teithiau wrth deithio ar drên?
Dewiswch unrhyw opsiwn sy'n berthnasol i chi
3. Pa wasanaeth ydych chi’n ei ddefnyddio fel arfer?
Questions 1 2 3 4 5
Ar raddfa 1-5, mae 1 yn golygu anfodlon iawn ac mae 5 yn golygu eich bod yn fodlon iawn.
5. Unwaith eto, gan feddwl am eich profiadau o ddefnyddio ein gwasanaethau rheilffyrdd a sut y gellid eu gwella, dewiswch y tri dewis sydd bwysicaf yn eich barn chi o’r rhestr isod:
Dewiswch y tri opsiwn sydd bwysicaf yn eich barn chi
7. A ydych chi’n fodlon i mi anfon diweddariadau e-bost atoch chi am fy ngwaith i wella gwasanaethau rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru?
Os byddwch yn cadarnhau eich bod yn fodlon cael y wybodaeth ddiweddaraf yn achlysurol gan Robin Millar AS am ei waith i wella gwasanaethau rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru, dim ond trwy e-bost y byddwch yn cael y wybodaeth hon, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Dim ond Robin Millar AS fydd yn defnyddio eich data ac NI fydd yn cael ei rannu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn arall.