HEDDIW - Neges Heddwch ac Ewyllys Da / TODAY - Urdd Peace & Goodwill Message

Heddiw yw diwrnod neges heddwch ac ewyllys da yr Urdd.

 

Thema neges eleni yw dyhead pobl ifanc i weld y byd yn gwrando ac yn dysgu o argyfwng feirws Covid-19.

 

Dyma’r neges – https://twitter.com/Urdd/status/1262279423765762048?s=20

 

Byddai derbyn eich cefnogaeth drwy eich cyfryngau cymdeithasol yn hwb mawr i bobl ifanc Cymru.

 

Link Twitter - https://twitter.com/Urdd/status/1262279423765762048?s=20

 

Link Facebook - https://business.facebook.com/urddgobaithcymru/videos/3299385616760562/

 

Os gallwch gefnogi, ymatebwch drwy Twitter/Facebook/Instagram drwy ddefnyddio #heddwch2020 ac eich sylwadau chi

 

Am fwy o fanylion ewch i www.urdd.cymru/heddwch

 

Diolch yn fawr

 

********

 

Today the Young people of Wales have announced their message of Peace and Goodwill to the world.

 

This year’s message conveys young people’s desire to see the world listening and learning from the Covid-19 virus emergency.

 

The video message can be viewed here- https://twitter.com/Urdd/status/1262279423765762048?s=20

 

Your support through social media would be a great boost to the young people of Wales.

 

Twitter Link - https://twitter.com/Urdd/status/1262279423765762048?s=20

 

Facebook Link - https://business.facebook.com/urddobobcymru/videos/3299385616760562/

 

If you can support, please respond via Twitter / Facebook / Instagram using #heddwch2020 and your words of support.

 

For more details visit www.urdd.cymru/heddwch