Grant Busnes Newydd – Covid19

Mae'r grant cychwyn yn agored i geisiadau o ganol dydd heddiw (29ain Mehefin).

Sylwch mai ychydig o arian sydd ar gael ac yr ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ‘Grant Busnes Newydd’ i gynorthwyo busnesau newydd yng Nghymru wrth ymdrin ag effaith ddifrifol y Coronafeirws.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y ‘Grant Busnes Newydd’ o hyd at £2,500, rhaid i fusnesau:

· fod heb dderbyn arian o’r Gronfa Cadernid Economaidd na’r Grant Ardrethi Annomestig

·fod wedi’u sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

·fod â llai na £50,000 o drosiant

· fod wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn incwm rhwng Ebrill-Mehefin 2020

Bydd y Grant Busnes Newydd yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gellir cael gafael arno trwy wiriwr cymhwystra y Gronfa Cadernid Economaidd ar wefan Busnes Cymru 

LINC

Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais fer a hunan-ddatganiad a ategir gan dystiolaeth. Yn ogystal, bydd angen i ymgeiswyr gytuno i dderbyn cymorth a chyngor cychwyn busnes gan Busnes Cymru a chyd-fynd ag ethos ac egwyddorion yContract Economaidd.