Y Gwrthdaro yn Syria -Idlib

Mae'r sefyllfa ddyngarol yn Idlib yn ddifrifol dros ben. Rwyf yn bryderus iawn am y gweithredu milwrol parhaus gan Rwsia a'r gyfundrefn Syriaidd yn Idlib, gan gynnwys ymosodiadau sydd wedi taro'r isadeiledd cyhoeddus. Dylai pob ochr barchu'r parth diogel a’r cadoediad y cytunwyd arno, gan gadw at eu rhwymedigaethau o dan gyfraith ddyngarol ryngwladol a gweithredu i ddiogelu sifiliaid.

Yn aml mae swyddogion yn trafod y trais yn erbyn sifiliaid yn Idlib gyda Rwsia a Tsieina yng nghyfarfodydd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Yn ddiweddar, bu'r DU yn ymwneud â thrafodaethau testunol gyda Rwsia a Tsieina ac aelodau eraill o'r Cyngor Diogelwch ar benderfyniad drafft ynglŷn ag Idlib a gafodd ei nacáu, yn anffodus, gan Rwsia a Tsieina ar 19 Medi 2019.

Rwy’n gwybod bod yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID) yn parhau i fonitro'r sefyllfa yng Ngogledd Orllewin Syria yn agos, ac mae'r Gweinidogion yn pryderu am effaith y cynnydd mewn trais ar sifiliaid. Mae cymorth DFID yn parhau i ddarparu cysgod, dŵr glân a glanweithdra a gwasanaethau iechyd meddwl i’r Syriaid, yn ogystal â helpu gweithwyr iechyd a chyfleusterau sydd wedi cael eu heffeithio gan drais cynyddol. Yn 2018 yn unig, trwy gymorth DFID yn Idlib cafodd tua 836,000 o bobl fynediad i ddŵr yfed glân, cafodd 873,000 ymgynghoriadau meddygol, rhannwyd 69,000 o ddognau bwyd a chafodd 110,000 o blant fynediad i addysg ffurfiol.

Gallaf eich sicrhau bod y DU yn chwarae rhan weithgar yn y rhanbarth, a byddaf yn parhau i ddilyn y datblygiadau.